tiếng việt tiếng anh

Hotline:

0963 621 421

Phụ lục 1 sửa đổi: thảo luận về những yêu cầu về chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện trong nước dược phẩm

Phụ lục 1 sửa đổi: thảo luận về những yêu cầu về chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện trong nước dược phẩm

Phụ lục 1 sửa đổi: thảo luận về những yêu cầu về chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện trong nước dược phẩm

Phụ lục 1 sửa đổi: thảo luận về những yêu cầu về chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện trong nước dược phẩm

Phụ lục 1 sửa đổi: thảo luận về những yêu cầu về chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện trong nước dược phẩm
Phụ lục 1 sửa đổi: thảo luận về những yêu cầu về chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện trong nước dược phẩm

Phụ lục 1 sửa đổi: thảo luận về những yêu cầu về chỉ tiêu TOC và độ dẫn điện trong nước dược phẩm

Thảo luận về sửa đổi Phụ lục 1: Những yêu cầu về chỉ tiêu TOC

 

và độ dẫn điện trong nước dược phẩm

 

 Địa điểm:                     

 Thời gian:

Trực tuyến, thuyết trình - Hỏi +đáp

10:00 PM, ngày 28/02/2019 (thứ 5)

 Thuyết trình

DANIEL KELLNER-STEINMETZ - EMEA Application Lead UPW/CV

LUKAS SWANSON, M. Eng., Global Life Science Applications Engineer, SUEZ   

  Link đăng ký: [Click here]
 
Mô tả:

Hội thảo trực tuyến đề cập đến các yêu cầu giám sát liên tục đối với nước pha tiêm (WFI) và làm thế nào để đạt được với tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) và độ dẫn điện theo yêu cầu, những lợi thế của RTT và học hỏi từ các nghiên cứu điển hình trong ngành.

 

Nội dung chính:

+ Thảo luận về sửa đổi Phụ lục 1 về nước dược phẩm
+ Tìm hiểu về TOC và độ dẫn để giám sát liên tục các hệ thống WFI
+ Hiểu những lợi thế lớn của RTT
+ Chia sẻ các tình huống phổ biến và đặt câu hỏi - giải đáp.

 

Các tin khác

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn

Đăng ký nhận tin

Hãy đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Copyright © 2017 by CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd