tiếng việt tiếng anh

Hotline:

0963 621 421

Thiết kế quy trình làm sạch và quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện trong sản xuất Dược phẩm

Thiết kế quy trình làm sạch và quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện trong sản xuất Dược phẩm

Thiết kế quy trình làm sạch và quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện trong sản xuất Dược phẩm

Thiết kế quy trình làm sạch và quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện trong sản xuất Dược phẩm

Thiết kế quy trình làm sạch và quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện trong sản xuất Dược phẩm
Thiết kế quy trình làm sạch và quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện trong sản xuất Dược phẩm

Thiết kế quy trình làm sạch và quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện trong sản xuất Dược phẩm

Nâng cao sự hiểu biết về quy trình vệ sinh và

 

quản lý rủi ro bởi TOC và độ dẫn điện

 

 Địa điểm:                     

 Thời gian:

Trực tuyến

10:00 PM, ngày 19/06/2018 (thứ 3), thời lượng 60'

 Thuyết trình

Lukas Swanson Life Science Applications Engineer SUEZ

 Sievers* Instruments by SUEZ
  Link đăng ký: [Click here]
 
Mô tả:

        Hội thảo trực tuyến sẽ hướng dẫn cách sử dụng thông tin để thiết kế quy trình vệ sinh thành công, cùng với sự kiểm soát và hiểu biết về quy trình tốt hơn sẽ giúp giảm rủi ro trong sản xuất dược phẩm, thiết kế quy trình vệ sinh phải bao gồm các phương pháp xác thực và xác minh cho phép kiểm soát và hiểu rõ hơn về quy trình.

Khái niệm về tính sạch tổng thể và nhận dạng chất rắn chủ yếu yêu cầu hiểu biết nhiều hơn là APIs (Active Pharmaceutical Ingredients), cũng có thể có mặt của chất tẩy rửa, chất phân hủy, tá dược và chất gây ô nhiễm trong quá trình vệ sinh. Vì tính sạch và độc tính không nhất thiết phải đi đôi với nhau, nên bắt buộc phải xác định các loại chất rắn chủ yếu với một kỹ thuật phân tích thích hợp để thiết kế và xác nhận một quy trình làm sạch hiệu quả.

         Những người tham gia sẽ tìm hiểu về:
+ Một cách tiếp cận mới sử dụng thời gian thực TOC và tính dẫn điện để mô tả đặc tính chắt rắn và xác định khả năng làm sạch.
+ Làm thế nào chất rắn có thể được phân loại bằng cách sử dụng yếu tố thừa của chất rắn trong thiết bị, chứ không phải là thời gian vệ sinh.

        Đối tượng tham gia:

+ Nhân viên QA/QC trong ngành dược phẩm/công nghệ sinh học.
+ Nhân viên thẩm định trong ngành dược phẩm
+ Nhân viên vận hành trong ngành dược phẩm

 
       Thuyết trình:      
Lukas Swanson - Life Science Applications Engineer SUEZ

 Sievers* Instruments by SUEZ

         Lukas Swanson là Kỹ sư Khoa học Ứng dụng Đời sống cho các thiết bị Sievers của SUEZ (trước đây là GE Analytical Instruments), từng làm việc cho Shimadzu Scientific với tư cách là Chuyên gia Sản phẩm HPLC và có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Ứng dụng và Vật lý Kỹ thuật của Đại học Cornell.

Các tin khác

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn

Đăng ký nhận tin

Hãy đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Copyright © 2017 by CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd