">

Phân Lập Tế Bào Miễn Dịch Bằng EasySep™

Blog

Phân Lập Tế Bào Miễn Dịch Bằng EasySep™


Công cụ phân lập các tế bào sống và có chức năng cho nghiên cứu miễn dịch học của bạn.

Các tế bào được phân lập bằng nam châm từ tính EasySep™ cho thấy tỷ lệ sống tương đương với các mẫu ban đầu 

Các tế bào được phân lập bằng nam châm từ tính EasySep™ cho thấy tỷ lệ sống tương đương với các mẫu ban đầu 

Các tế bào miễn dịch được phân lập từ các mẫu gạn bạch cầu (leukapheresis) hoặc mẫu máu ngoại vi đã được xử lý bằng cách sử dụng bộ kit chọn lọc dương tính hoặc âm tính EasySep™. Các mẫu trước và sau phân lập được nhuộm bằng thuốc nhuộm 7-AAD để đánh giá tỉ lệ sống và các marker đặc hiệu trên bề mặt tế bào và được đánh giá bằng phương pháp đếm tế bào học dòng chảy (flow cytometry). Các tế bào được phân lập bằng EasySep™ cho thấy tỷ lệ sống giảm không đáng kể so với các mẫu ban đầu. Dữ liệu hiển thị dưới dạng trung bình ± SEM; n = 3 - 7. 

Tế bào T của người được phân lập bằng EasySep™ hiển thị trạng thái kích hoạt phù hợp 

Tế bào T của người được phân lập bằng EasySep™ hiển thị trạng thái kích hoạt phù hợp 

Các tế bào T được phân lập từ PBMC sử dụng bộ kit chọn lọc dương tính EasySep™ ("Pos Sel") hoặc chọn lọc âm tính ("Neg Sel") được đánh giá biểu hiện CD25 và CD69 ngay sau khi phân lập (Ngày 0) và sau 3 ngày nuôi cấy có hoặc không có bổ sung CD3 /CD28 kích thích. (A,C) Vào Ngày 0, các tế bào T đã được phân lập biểu hiện mức CD25 và CD69 tương tự so với các PBMC CD3+ không được xử lý. (B, D) Vào ngày thứ 3, các tế bào vẫn không được kích hoạt khi không có sự kích thích và điều chỉnh lại các dấu hiệu kích hoạt CD25 và CD69 khi được kích thích. Dữ liệu được hiển thị dưới dạng trung bình ± SEM. 

Bạch cầu đơn nhân của người được phân lập bằng EasySep™ 

Bạch cầu đơn nhân của người được phân lập bằng EasySep™ 

Sau khi được phân lập bằng EasySep™ hoặc các sản phẩm thương mại khác, các tế bào đơn nhân ở người biệt hóa và tăng trưởng một cách thích hợp khi được kích thích, sau đó được nuôi cấy và biệt hóa thành các tế bào đuôi gai trưởng thành (DC). Vào Ngày 0, các tế bào từ bạch cầu được cấy vào đĩa và các tế bào đơn nhân được chọn lọc bám dính trong 2 giờ. Các tế bào không bám dính được rửa sạch và các tế bào bám dính được nuôi cấy trong 7 ngày. Vào Ngày thứ 5, các tế bào được nuôi cấy với chất bổ sung tăng trưởng trong 2 ngày (DC trưởng thành) hoặc không có chất bổ sung tăng trưởng (DC chưa trưởng thành). Sự biểu hiện của CD80, CD83 và CD86 ở các DC chưa trưởng thành và trưởng thành được xác định bằng phương pháp đếm tế bào học dòng chảy. Vào ngày thứ 7, các tế bào biểu thị các dấu hiệu DC trưởng thành CD80, CD83 và CD86. 

Nguồn | STEMCELL Technologies