Webminar: Tăng Tốc Quy Trình Xét Nghiệm COVID-19 - Những Thách Thức, Thấu Hiểu & Các Câu Chuyện Thành Công

Đào Tạo & Webminar

Webminar: Tăng Tốc Quy Trình Xét Nghiệm COVID-19 - Những Thách Thức, Thấu Hiểu & Các Câu Chuyện Thành Công


Webminar: Tăng Tốc Quy Trình Xét Nghiệm COVID-19 - Những Thách Thức, Thấu Hiểu & Các Câu Chuyện Thành Công

Ngày: thứ 4 6/10/2021 lúc 10:30 - 11:30 CEST (GMT+2)

Đăng Ký Ngay

Tổng quan

Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục điễn biến phức tạp, nhu cầu về xét ghiệm qPCR vẫn đang tăng cao. Nhằm giảm thời gian và chi phí cho việc xét nghiệm qPCR, tăng cường năng suất phòng xét nghiệm và quan trọng nhất là đạt được kết quả thử nghiệm chính xác là những thách thức hàng đầu đối với nhân viên phòng xét nghiệm làm việc dưới áp lực thời gian hoàn trả kết quả xét nghiệm.

Hệ thống pipet tự động EzMate là thiết bị phân phối chất lỏng ở thể tích nhỏ, giúp giảm thiểu sai sót thao tác thủ công, đặc biệt khi cần kết quả thể tích chính xác trong các thí nghiệm, xét nghiệm.

Ứng dụng của hệ thống pipet tự động EzMate: Chuẩn bị mẫu template, chuẩn bị master mix trong thí nghiệm, xét nghiệm PCR, qPCR ở quy mô lớn (thực hiện nhiều mẫu trong ngày), chuẩn bị thư viện NGS (NGS library preparation), sản xuất kít hóa chất xét nghiệm (reagent kit manufacturing), xét nghiệm tế bào (cell-based assay).

Những Gì Bạn Có Thể Biết Được Khi Tham Dự Webminar:

  1. Những khó khăn và thách thức trong việc chuẩn bị mẫu để xét nghiệm qPCR SARS-COV-2.
  2. Cách sử dụng hệ thống Pipette tự động – EzMate bằng các  phương pháp khác nhau để xét nghiệm qPCR SARS-COV-2.
  3. Trình diễn trực tuyến về vận hành hệ thống pipette tự động EzMate.