">

Hội Nghị ISCT Thường Niên Năm 2023 Tại Paris

Tin Tức

Hội Nghị ISCT Thường Niên Năm 2023 Tại Paris


Tham gia Hội nghị ISCT thường niên năm 2023 tại Paris, Pháp từ ngày 31 tháng 5 - ngày 3 tháng 6 năm 2023. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập.

Về ISCT (International Society for Cell & Gene Therapy)

Được thành lập vào năm 1992, Hiệp hội Quốc tế về Liệu pháp Tế bào & Gen (ISCT) là một hiệp hội toàn cầu gồm các bác sĩ lâm sàng, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà công nghệ và các đối tác trong ngành với tầm nhìn chung để biến liệu pháp tế bào và gen thành các liệu pháp an toàn và hiệu quả để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân trên toàn thế giới.

ISCT là công ty hàng đầu thế giới tập trung vào các khía cạnh tiền lâm sàng và tịnh tiến trong việc phát triển phương pháp trị liệu dựa trên tế bào và gen, từ đó thúc đẩy nghiên cứu khoa học thành các phương pháp điều trị sáng tạo cho bệnh nhân. ISCT cung cấp một môi trường hợp tác độc đáo giải quyết ba lĩnh vực chính: Học thuật, Quy định và Thương mại hóa. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý toàn cầu, các tổ chức học thuật và các đối tác trong ngành, ISCT thúc đẩy sự tiến bộ của nghiên cứu thành một tiêu chuẩn chăm sóc.

Bao gồm hơn 2.700 chuyên gia về liệu pháp tế bào và gen trên khắp năm khu vực địa lý và đại diện từ hơn 60 quốc gia, các thành viên ISCT là một phần của cộng đồng toàn cầu bao gồm các đồng nghiệp, các nhà lãnh đạo tư tưởng và các tổ chức đầu tư vào dịch mã liệu pháp gen và tế bào.

Trở thành thành viên ISCT

Các thành viên của ISCT được tham gia vào một cộng đồng toàn cầu có ảnh hưởng gồm các đồng nghiệp, chuyên gia và tổ chức được đầu tư về mặt học thuật và chuyên nghiệp vào liệu pháp tế bào và gen. Trở thành thành viên ISCT là một động thái xây dựng sự nghiệp giúp bạn tiếp cận với giáo dục, đào tạo, hội họp, sự kiện và nghiên cứu hàng đầu sẽ giúp bạn nâng cao chuyên môn và sự tham gia của mình vào lĩnh vực thú vị này.