Biogroup Vietnam là Nhà tài trợ bạc "Hội thảo Các Bệnh Tự Miễn & Ghép Tế Bào Gốc" được tổ chức tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC - Ngày 30/6/2020

Tin Tức

Biogroup Vietnam là Nhà tài trợ bạc "Hội thảo Các Bệnh Tự Miễn & Ghép Tế Bào Gốc" được tổ chức tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC - Ngày 30/6/2020


Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec tổ chức Hội thảo "Các Bệnh Tự Miễn & Ghép Tế Bào Gốc (Autoimmune Diseases & Stem Cell Transplantation)" tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC vào ngày 30/06/2020. BIOGROUP VIETNAM vinh hạnh là Nhà tài trợ bạc cho hội thảo này.