Tinh Chế Protein

Hạt Sắc Ký Ái Lực Sepapure® Tag-Affinity

Hãng sản xuất: KNAUER

Tình trạng: New

Xuất xứ: Đức


Hỗ trợ khách hàng

Môi trường sắc ký FPLC cho phương pháp sắc ký đuôi ái lực (Tag-Affinity) dựa trên các hạt agarose liên kết chéo, với đường kính trung bình 100 μm. Hạt sắc ký được gắn các ligand chức năng ái lực NTA ligands cho His-Tag hoặc glutathione ligands cho GST-Tag.

Đặc tính:

Môi trường sắc ký Sepapure® Tag-Affinity ứng dụng tinh sạch các protein tái tổ hợp được gắn đuôi, được sản xuất để dùng với nhiều loại dung dịch đệm. Môi trường sắc ký Sepapure® Tag-Affinity có hạn sử dụng lâu dài khi được thao tác và bảo quản đúng cách và tương thích với hầu hết phương pháp tiệt trùng CIP. Tất cả môi trường Sepapure® được bảo quản ở dung dịch ethanol 20%.

Thông số kỹ thuật:

Hạt sắc ký Sepapure® Tag-Affinity có khả năng bám (bắt protein) từ 1-40 mg/l (đối với hạt sắc ký Ni-NTA) hoặc 1-10 mg/ml (đối với hạt sắc ký Glutathione). Áp suất vận hành tối đa cho cột Sepapure® nên sử dụng ở áp suất 3 bar, tốc độ dòng chảy khuyến nghị là 1 CV/ml.

Ứng dụng:

Hạt sắc ký Sepapure® Tag-Affinity thường được sử dụng ở bước “capture” trong quy trình tinh sạch protein.

Thông tin đặt hàng:

  • Cột sắc ký Sepapure FF Ni-NTA. Được nhồi sẵn để sử dụng ở thể tích 1 mL, 5 mL.
  • Cột sắc ký Sepapure FF4 Glutathione. Được nhồi sẵn để sử dụng ở thể tích 1 mL, 5 mL.
  • Dạng hạt sắc ký đóng gói trong chai/ thùng ở thể tích khác nhau: 25 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL và 1000 mL.

Thông tin đặt hàng

+84

Không nhập số 0 đầu tiên