Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Phân Lập Tế Bào CD138+ Để Tăng Độ Nhạy Trong Thử Nghiệm FISH

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Phân Lập Tế Bào CD138+ Để Tăng Độ Nhạy Trong Thử Nghiệm FISH

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Phân Lập Tế Bào CD138+ Để Tăng Độ Nhạy Trong Thử Nghiệm FISH

  1. Làm thế nào để đánh giá độ tinh khiết của tế bào plasma CD138+ sau khi phân lập? 

Phương pháp tế bào học dòng chảy được sử dụng vì có độ chính xác tối ưu. Sản phẩm kháng thể kháng CD138 (Syndecan-1) của người, dòng MI15 (Catalog #60003) có thể được sử dụng cho mục đích này. Tuy nhiên, việc chuẩn độ kháng thể sẽ rất quan trọng khi đánh giá độ tinh khiết của mẫu sau khi phân lập tế bào plasma CD138+. Nồng độ kháng thể sẽ cần được điều chỉnh cho đến khi tín hiệu kháng thể huỳnh quang đạt mức ổn định trong quá trình đánh giá tế bào học dòng chảy. 

Phương pháp thay thế để đánh giá độ tinh khiết thông qua phương pháp tế bào học dòng chảy? 

+ Việc phát hiện các tín hiệu nội bà như chuỗi nhẹ kappa và lambda bằng kháng thể đơn dòng anti-human đã liên hợp với huỳnh quang (fluorchrome) tương ứng. 

+ Sử dụng kháng thể liên hợp huỳnh quang: Anti-Human CD38 Antibody, Clone HIT2 (Catalog #60014) và Anti-Human CD45 Antibody, Clone HI30 (Catalog #60018) để phát hiện tế bào CD38+CD45variable . 

+ Sử dụng kháng thể thứ cấp liên hợp huỳnh quang, như là Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, Polyclonal (Catalog #60138). 

Để biết các khuyến nghị về cách bao gồm các biện pháp kiểm soát thích hợp cho phép đo tế bào theo dòng chảy và các phương pháp thực hành tốt nhất để chọn vùng (gating), vui lòng xem:  Tech Tip: Considerations for Flow Cytometry Gating

  1. Làm cách nào tôi có thể xác định khả năng thu hồi của các tế bào plasma CD138+ sau khi phân lập bằng Bộ xét nghiệm dương tính EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II? 

Việc xác định mức thu hồi tế bào plasma CD138+ là thước đo chính xác hơn về hiệu suất của quá trình phân lập so với việc chỉ tính sản lượng cuối cùng của các tế bào được phân lập. Việc tính độ thu hồi sẽ tính đến số lượng tế bào plasma CD138+ thực tế trong mẫu ban đầu, trong khi chỉ xác định sản lượng cuối cùng của các tế bào được phân lập thì không có. 

Để xác định tỷ lệ phần trăm tế bào plasma CD138+ đã được thu hồi từ mẫu ban đầu sau khi phân lập bằng bộ sản phẩm, vui lòng xem Tech Tip: Calculation of Recovery from Cell Isolation Procedures

  1. Sự khác biệt giữa EasySep™ Human Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II (#17887) và EasySep™ Human CD138 Positive Selection Kit II (#17877) là gì? 

Bộ kit EasySep™ Human CD138 Positive Selection Kit II (#17877) được phát triển để phân lập CD138+ từ các tế bào đơn nhân được phân lập từ tủy xương hoặc mẫu máu thông qua phương pháp ly tâm gradient tỉ trọng.  

Bộ kit EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II (#17887) được phát triển để phân lập CD138+ trực tiếp từ tủy xương hoặc mẫu máu mà không cần thông qua việc phân lập các tế bào đơn nhân. 

  1. Chúng ta có thể phân lập tế bào plasma CD138+ từ các mẫu tủy xương được bảo quản lạnh trước đó bằng bộ EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II (#17887) được không? 

Chúng tôi không khuyến nghị bảo quản lạnh các mẫu tủy xương vì biểu hiện protein CD138 trên bề mặt tế bào plasma sẽ giảm đáng kể do bảo quản lạnh so với các mẫu tươi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của sự phân lập. Việc rã đông mẫu cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phân giải đáng kể các tế bào hồng cầu và bạch cầu hạt, điều này sẽ ảnh hưởng hơn nữa đến chất lượng mẫu và sự phân lập tế bào plasma sau này. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên bảo quản mẫu tủy xương ở nhiệt độ phòng không quá 72 giờ. 

Nếu không thể tránh khỏi việc bảo quản lạnh các mẫu tủy xương, thì có 1 khuyến nghị là nên ủ các tế bào đã rã đông bằng DNase I. Sau đó, các tế bào plasma CD138+ có thể được phân lập bằng bộ EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II. Độ tinh sạch và độ thu hồi có thể không bằng so với khi phân lập bằng mẫu tươi bởi vì các lý do đã nêu trên. ể biết các gợi ý về cách rã đông các tế bào được bảo quản lạnh, vui lòng xem quy trình: How to Thaw Frozen Human Primary Cells

Ngoài ra, trước tiên, các tế bào đơn nhân có thể được phân lập từ các mẫu tủy xương đã rã đông thông qua phương pháp ly tâm gradient mật độ, sau đó là phân lập tế bào plasma CD138+ bằng bộ EasySep™ Human CD138 Positive Selection Kit II (#17877). Bước phân lập gradient mật độ có khả năng làm giảm sự hiện diện của các tế bào chết và mảnh vụn trong mẫu sau rã đông, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình phân lập tế bào và độ tinh khiết của CD138+. 

  1. Việc phân lập tế bào plasma CD138+ bằng sản phẩm EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II có tương thích với các ứng dụng tiếp theo như tách chiết RNA/DNA, giải trình tự thế hệ mới (next-generation sequencing NGS) và tế bào học dòng chảy không? 

Có, DNA/RNA có thể được tách chiết từ tế bào plasma sau khi phân lập với bộ kit này. Tế bào plasma có thể được phân tích sâu hơn bằng NGS và phương pháp tế bào học dòng chảy. 

Để loại bỏ hạt từ (EasySep™ Dextran RapidSpheres™ 50100) trong ứng dụng tách chiết DNA/RNA, vui lòng xem Tech Tip: Acquiring DNA or RNA from Positively Selected Cells.  

Để biết thêm chi tiết về khả năng tương thích của bộ kit với các ứng dụng tiếp theo, vui lòng xem EasySep™ Performance Data

  1. Có thể loại bỏ hạt từ trên bề mặt tế bào sau khi phân lập không? 

Không, các hạt từ tính không thể giải phóng khỏi bề mặt tế bào sau khi phân lập tế bào plasma và sẽ tồn tại trên bề mặt tế bào đã phân lập. Tuy nhiên, sự hiện diện của các hạt từ tính trên bề mặt tế bào của tế bào plasma CD138+ sẽ không ảnh hưởng đến hầu hết các ứng dụng phổ biến tiếp theo, như được thể hiện trong dữ liệu của các bộ EasySep™ khác. 

  1. Nếu mẫu máu được sử dụng thay cho mẫu tủy xương để phân lập tế bào plasma CD138+ bằng EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II, thì mẫu này nên được xử lý như thế nào? 

Không cần xử lý mẫu khi bắt đầu với mẫu máu. Miễn là máu được thu thập trong ống chứa chất chống đông máu, người ta có thể tiến hành quy trình phân lập tế bào plasma CD138+ thủ công hoặc tự động như được mô tả trong tờ thông tin sản phẩm của bộ sản phẩm. 

  1. Khi thực hiện phân lập tế bào plasma CD138+ tự động bằng EasySep™ Human Whole Blood and Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit II trên thiết bị RoboSepTM-S thì có thể sử dụng máy quét mã vạch cầm tay để quét mã vạch ID mẫu không? 

Có, máy quét mã vạch cầm tay bên ngoài có thể được kết nối với thiết bị thông qua một trong các cổng USB ở mặt trước. Điều này sẽ cho phép người dùng quét mã vạch ID mẫu cũng như danh mục và số lô của chai Dung dịch đệm RoboSep™ được sử dụng trong quá trình phân lập (thay vì thêm thông tin này theo cách thủ công trong quá trình thiết lập). Danh mục và số lô của lọ thuốc thử trong bộ sản phẩm sẽ được ghi lại tự động thông qua máy quét mã vạch tích hợp. Quét bằng máy quét tích hợp cũng sẽ cho phép xác minh rằng thuốc thử được đặt vào đúng khe trên băng chuyền thiết bị. Máy quét tích hợp này có thể bị tắt nếu cần và có thể sử dụng máy quét cầm tay để thay thế. 

Link gốc bài viết: Frequently Asked Questions on CD138⁺ Cell Isolation for Increased FISH Sensitivity