">

Nâng Cao Quy Mô Phân Lập Tế Bào Với Easy 250 Easysep™

Blog

Nâng Cao Quy Mô Phân Lập Tế Bào Với Easy 250 Easysep™


Leukopak là các sản phẩm được làm giàu từ gạn bạch cầu (leukapheresis) – một nguồn tế bào sơ cấp lý tưởng của con người khi cần một số lượng lớn tế bào từ một người hiến tặng. Tuy nhiên, việc phân lập tế bào từ các mẫu có thể tích lớn như leukopak có thể khó khăn và tốn thời gian, thường mất cả ngày. Do đó, STEMCELL Technologies giới thiệu phương pháp tách mới chỉ trong vòng 20 phút, nam châm Easy 250 EasySep™ cho phép bạn xử lý các mẫu lên tới 225 mL và 12,5 tỷ tế bào trong 1 quy trình phân lập tế bào. 

Đạt được độ tính khiết lên đến 99% đối với các tế bào người phân lập từ mẫu có thể tích lớn như: 

 • Tế bào T và các quần thể tế bào con của tế bào T 

 • Tế bào B 

 • Monocyte 

 • Tế bào NK 

 • PBMCs 

 • Và các tế bào khác…

Ưu điểm của Nam châm EasySep™ Easy 250: 

 • Hiệu quả: Tăng hiệu suất phân lập tế bào bằng cách tách tế bào từ các mẫ có thể tích lớn trong một lần phân tách  

 • Nhanh: phân lập các tế bào miễn dịch từ các mẫu có thể tích lên tới 225 mL trong vòng 20 phút. 

 • Độ tinh khiết cao: Đạt được tới 99% với các tế bào sống và có chức năng 

 • Linh hoạt: có nhiều bộ kit tương thích với tế bào bạn quan tâm. 

 • Khám phá các thông tin bên dưới để có thêm dữ liệu nhằm thúc đẩy nhanh nghiên cứu dựa trên tế bào của bạn:  

Webinar: Xử lý leukopak: Mẹo và thủ thuật để phân lập tế bào một cách hợp lý 

Đào tạo trực tuyến: Phân lập tế bào miễn dịch ở người 

Hướng dẫn: E-Book phân tách tế bào 

Video: Tăng quy mô phân lập tế bào với nam châm Easy250 EasySepTM  

Biểu đồ: Tần suất các loại tế bào của con người trong các nguồn liên quan đến máu