">

MVE Biological Solutions (Mỹ) Cung Cấp Giải Pháp Lưu Trữ Đông Lạnh Mẫu Sinh Học

Gian Hàng Ảo

MVE Biological Solutions (Mỹ) Cung Cấp Giải Pháp Lưu Trữ Đông Lạnh Mẫu Sinh Học


MVE Biological Solutions (Mỹ) là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các bình lưu trữ mẫu sinh học trong nitơ lỏng ở pha hơi và pha lỏng. MVE Biological Solutions là thương hiệu được ưu tiên lựa chọn cho giải pháp lưu trữ đông lạnh mẫu sinh học ở các lĩnh vực:

  • Sản xuất dược phẩm sinh học, bao gồm các liệu pháp tế bào và gen.
  • Lưu trữ máu cuống rốn, tủy xương, tế bào gốc, van tim và mô của người.
  • Vắc-xin.
  • Các trung tâm, lab nghiên cứu y học, công nghệ sinh học.
  • Các trung tâm Y tế dự phòng và trung huyết học.
  • Trung tâm hỗ trợ sinh sản.
  • Các Bệnh viện.
  • Các cơ sở sản xuất giống vật nuôi.

Thông tin chi tiết các sản phẩm MVE Biological Solutions hoặc liên hệ chúng tôi.