Bộ Kit RosetteSep™ Cocktail Làm Giàu Tế Bào NK Của Người

Phân Lập Tế Bào

Bộ Kit RosetteSep™ Cocktail Làm Giàu Tế Bào NK Của Người

Hãng sản xuất: STEMCELL Technologies

Tình trạng: New

Xuất xứ: Canada


Bộ kit làm giàu tế bào bằng lựa chọn âm tính dựa trên mật độ miễn dịch

Tổng quan về bộ kit làm giàu tế bào NK

Bộ RosetteSep™ Human NK Cell Enrichment Cocktail được thiết kế để làm giàu tế bào NK từ máu toàn phần của người bằng cách chọn lọc âm tính. Các tế bào không mong muốn được lựa chọn để loại bỏ bằng các kháng thể nhận biết với các dấu ấn sinh học đặc hiệu trên bề mặt tế bào. Các hỗn hợp kháng thể RosetteSep™ liên kết chéo với các tế bào không mong muốn trong máu toàn phần của người với các tế bào hồng cầu (RBCs), tạo thành các cụm “immunorosettes”. Điều này làm tăng mật độ của các tế bào không mong muốn, sao cho chúng kết tụ với hồng cầu tự do khi ly tâm trên môi trường mật độ như Lymphoprep™ (Catalog #07801). Các tế bào được làm giàu sẽ được thu ở phân lớp giữa huyết tương và môi trường gradient mật độ. Các tế bào được phân lập sau đó có thể sử dụng ngay lập tức cho các ứng dụng tiếp theo như tế bào học dòng chảy, nuôi cấy hoặc tách chiết DNA/RNA.

Ưu điểm của bộ kit RosetteSep làm giàu tế bào NK

  • Nhanh, dễ sử dụng

  • Không yêu cầu sử dụng thiết bị đặc biệt hoặc đào tạo

  • Các tế bào mục tiêu không bị ảnh hưởng

  • Có thể kết hợp với SepMate™ để có quy trình xử lí mẫu nhất quán, hiệu suất cao.

Thành phần bộ kit RosetteSep

Tên thành phần

Catalog #

Số lượng

Định dạng

RosetteSep™ Human NK Cell Enrichment Cocktail

15025C.1

2 mL

Hỗn hợp kháng thể đơn dòng trong PBS

Bảo quản và lưu trữ

Bảo quản ở 2 - 8oC

Ngày hết hạn được ghi trên nhãn hộp.

Lưu ý: Các thành phần có thể được vận chuyển ở nhiệt độ phòng (15 – 25oC) nhưng phải được bảo quản ở 2 - 8oC như chỉ dẫn ở trên. Không đông lạnh mẫu.

Ứng dụng

Bộ kit được thiết kế để sử dụng cho việc phân lập tế bào trong các lĩnh vực như nghiên cứu tế bào NK.

Thông tin đặt hàng

Bộ kit RosetteSep™ Cocktail làm giàu tế bào NK cua người bao gồm:

Catalog #15025: Xử lý 40 mL máu toàn phần, 1 x 2 mL.

Catalog #15065: Xử lý 200 mL máu toàn phần, 5 x 2 mL.

Tùy chọn bổ sung:

Dung dịch đệm Dulbecco's Phosphate Buffered Saline với 2% Fetal Bovine Serum, Catalog #07905

Môi trường gradient mật độ Lymphoprep™, Catalog #07801

Thông tin đặt hàng

+84

Không nhập số 0 đầu tiên