EzDrop1000-BiogroupVietnam
byonoy-absorbance96-BiogroupVietnam
dte-qPCRtest-GPS-BiogroupVietnam
Bioarchivesystem-BiogroupVietnam
MVE-SCseries-BiogroupVietnam
MVE-HEco series-BiogroupVietnam
MVE-Fusionseries-BiogroupVietnam
MVE-Varioseries-BiogroupVietnam
Cro-storage-cassette-BiogroupVietnam
cord-blood-processing-BiogroupVietnam

Về chúng tôi

Chúng tôi là ai

Với 15 năm kinh nghiệm vận hành kinh doanh và phục vụ khách hàng ở ngành thiết bị Life Sciences, công ty TNHH BIOGROUP VIETNAM được thành lập năm 2017 và hiện có khoảng 15 thành viên. Chúng tôi tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi, đó là lĩnh vực mà chúng tôi có sự đam mê, năng lực và kinh nghiệm tốt nhất.

BIOGROUP VIETNAM phục vụ các giải pháp sinh học tiên tiến, có chi phí hợp lý ở lĩnh vực R&D, QC và sản xuất chế phẩm sinh học như: tế bào, tế bào gốc, protein và các phân tử sinh học khác.

Với động lực phát triển không ngừng vì sự tin cậy cao nhất của khách hàng, mong muốn được công nhận là công ty tận tâm chăm sóc khách hàng, có dịch vụ kỹ thuật tốt trên thị trường, việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất tại BIOGROUP VIETNAM. Chúng tôi LUÔN CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN bằng cách cho phép họ cảm thấy thỏa mãn, hài lòng và được chia sẻ thành công với BIOGROUP VIETNAM.

Liên hệ

Đối tác của chúng tôi

Biogroup là đại diện phân phối chính hãng của ...