">

Sản Phẩm & Công Nghệ Mới

Máy Đếm Tế Bào Huỳnh Quang ADAM II


Tổng quan máy đếm tế bào huỳnh quang ADAM II – CD34

 • ADAM II - CD34 là thiết bị đếm tế bào gốc CD34 huỳnh quang để bàn, có thể sử dụng trong ghép tế bào gốc tạo máu dùng cho liệu pháp tế bào gốc.
 • ADAM là viết tắt của “Phát hiện nâng cao và đo lường chính xác” (Advanced Detection and Accurate Measurement).
 • ADAM II - CD34 đã được chứng nhận của FDA Hoa Kỳ 510(k) với mẫu máu ngoại vi huy động (MPB), mẫu tách tế bào tiền thân tạo máu tươi và đông lạnh (HPC-A), máu cuống rốn tươi và đông lạnh
 • ADAM II - CD34 đã được chứng nhận EU CE clearance với mẫu máu ngoại vi huy động (MPB), mẫu tách tế bào tiền thân tạo máu tươi và đông lạnh (HPC-A), máu cuống rốn tươi và đông lạnh.

Các tính năng và tiện ích chính của máy ADAM II - CD34

 • Chỉ cần 15 phút để đếm tế bào CD34
 • Dễ sử dụng
 • Kết quả chính xác và đáng tin cậy
 • 4 kênh màu (Bright, PerCP, PE, FITC)
 • Phần mềm phân tích hình ảnh và quang học hiện đại.

 

Nguyên tắc đếm tế bào CD34 của máy ADAM II - CD34

Tế bào CD34 trong mẫu được đếm dựa vào thuốc nhuộm huỳnh quang. Đầu tiên, mẫu tế bào được nhuộm với hỗn hợp thuốc nhuộm pha sẵn, các kháng thể được đánh dấu huỳnh quang sẽ gắn đặc hiệu lên kháng nguyên CD34+ và CD45+ trên bề mặt tế bào, các tế bào chết được nhuộm bằng thuốc nhuộm Sytox Blue (Hình 1).

Hình 1. Tế bào CD34 được nhuộm với thuốc nhuộm huỳnh quang.

Sau khi nhuộm xong, dung dịch đệm ly giải hồng cầu được thêm vào để ly giải hồng cầu. Mẫu sau khi ly giải được nạp vào buồng đếm nhựa dùng một lần, sau đó buồng đếm được đặt trên vị trí đếm của thiết bị ADAMII. Quy trình thực hiện được mô tả như hình 2.

 

Hình 2. Quy trình thực hiện đếm tế bào bằng thiết bị ADAM II - CD34

Thiết bị ADAM II - CD34 phân tích kết quả dựa vào kết quả nhuộm huỳnh quang:

 • Tổng số tế bào trong mẫu được đếm ở kênh trường sáng (BF).
 • Tế bào WBC (white blood cells) được đếm ở kênh màu PerCP (WBC biểu hiện CD45+ được nhuộm với kháng thể gắn PerCP).
 • Tế bào CD34 được đếm ở kênh màu PE (tế bào CD34 biểu hiện CD34+ và CD45+ được nhuộm với kháng thể gắn PE và PerCP tương ứng).
 • Tế bào chết được đếm ở kênh màu FITC (nhân của tế bào chết bị nhuộm bởi Sytox Blue, tế bào sống không bị nhuộm).

Từ đó, thiết bị có thể phân tích tự động và cho ra 07 kết quả:

 • Tổng số tế bào CD45 (tế bào/μL).
 • Số tế bào CD45 sống (tế bào/μL).
 • Tổng số tế bào CD34 (%, tế bào/μL).
 • Số tế bào CD34 sống (%, tế bào/μL).
 • Số tế bào CD34 sống trong tổng số tế bào CD45 sống (%).
 • Tỉ lệ tế bào CD45 sống (%).
 • Tỉ lệ tế bào CD34 sống (%).

Một số ưu điểm của máy ADAM II - CD34:

 • Cách đếm CD34 mới mang tính cách mạng:

ADAM II - CD34 là máy đếm tế bào huỳnh quang dựa vào hình ảnh, có khả năng chụp và phân tích nhiều hình ảnh. Máy được trang bị nguồn sáng 4 kênh, bao gồm: trường sáng, Vàng (PE), Đỏ (PerCP) và Xanh lục (FITC).

Máy có thể dùng cho các mẫu: máu ngoại vi bình thường và huy động (PB/MPB), mẫu tách tế bào tiền thân tạo máu tươi (HPC-A), máu cuống rốn tươi và đông lạnh, tủy xương.

 • Đơn giản và dễ sử dụng:

Cung cấp kết quả chính xác và tin cậy với tốc độ nhanh, giảm thiểu thời gian thực hiện của kỹ thuật viên.

Độ chính xác của kết quả được nâng cao do đơn giản hóa bước chuẩn bị mẫu, loại bỏ các bước rửa và hoàn nguyên có thể gây mất tế bào do lỗi kỹ thuật của con người.

Kết quả báo cáo rõ ràng trên phần mềm, hạn chế các bước giải thích của người dùng.

 • Về cơ bản tương đương với phương pháp tế bào học dòng chảy (FACS):

ADAM II - CD34 cho thấy mối tương quan cao với phương pháp tế bào học dòng chảy.

Tổng 36 mẫu đã được dùng để so sánh máy ADAM II – CD34 (NanoEntek, Hàn Quốc) và hệ thống phân tích tế bào dòng chảy, với 2 dòng máy FACS CaliburTM (BD Bioscience) và FACS CantoIITM (BD Bioscience), với bộ hóa chất Stem Cell Enumeration kitTM (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ). Phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy mối tương quan giữa kết quả đếm tế bào CD34 của ADAMII và FACSCaliburTM với hệ số R2 của số lượng CD34 tuyệt đối và tỉ lệ tế bào lần lượt là 0.99 và 0.98 (Hình 3A). Tương tự, hệ số tương quan cao cũng được ghi nhận khi so sánh ADAMII-CD34 với FACS CantoIITM với R2 lần lượt là 0.98 và 0.98 (Hình 3B).

Hình 3A. Mối tương quan giữa kết quả đếm CD34 bằng ADAMIITM và FACS CaliburTM

Hình 3B. Mối tương quan giữa kết quả đếm CD34 bằng ADAMIITM và FACS CantoIITM

 • Độ chính xác và khả năng tái lập cao:

Thiết bị ADAMII-CD34 cho kết quả chính xác với độ nhất quán cao khi so sánh cùng dòng máy ở các đơn vị khác nhau với các nồng độ tế bào thấp, vừa, cao (Hình 4).

Ba lần lặp lại của hai lần chạy mẫu riêng biệt, liên tục trong 5 ngày được đánh giá độ tái lập giữa các ngày, lần chạy, địa điểm (Hình 5). Kết quả cho thấy độ tái lập (reproducibility) cao.

Hình 4. Kết quả nhất quán giữa các đơn vị đo trên cùng dòng máy ADAMII-CD34

Hình 5. Kết quả so sánh độ tái lập giữa 3 đơn vị, trong 5 ngày liên tiếp với 2 lần chạy và 3 lần lặp lại.

Tài liệu tham khảo các bài báo khoa học sử dụng ADAM II-CD34

 1. Enumeration of CD34 positive Stem Cells Using the ADAMII Image-based Fluorescence Cell Counter, Annals of Laboratory Medicine, 39(4), 388-395. 2019.

Link: https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3343/alm.2019.39.4.388

 1. Clinical Applicability of Newly Developed Image-based Cell Counter for Counting CD34+ Cells: Comparison with Flow Cytometric Analysis, Clinical Pediatric Hematology-Oncology, 23 (2), pp. 125-132, 2016.

Link: http://www.cpho.or.kr/journal/view.html?vol=23&num=2&page=125&year=2016

Tài liệu tham khảo

[1] Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy

[2] New microscopic cell counter using autofocusing system does not require CD45 staining to enumerate CD34+ stem cells: comparison with flow cytometric analysis. In 42nd Annual meeting of the European society for blood and marrow transplantation. European society for blood and marrow transplantation.