">

Virtual Training Giới Thiệu Hệ Thống STEMvision™ Để Đánh Giá CFU Tự Động

Đào Tạo & Webinar

Virtual Training Giới Thiệu Hệ Thống STEMvision™ Để Đánh Giá CFU Tự Động


Bạn đang muốn chuẩn hóa và tự động hóa xét nghiệm CFU trong quy trình trị liệu tế bào gốc tạo máu của mình?

Trong khóa training ảo (virtual training), quý khách hàng có thể tự học theo thời gian của mình, quý khách sẽ học cách vận hành hệ thống STEMvision™ để thực hiện chụp ảnh và phân tích các CFU từ xét nghiệm CFU.

Khóa training ảo miễn phí này cung cấp thông tin tổng quan chi tiết về các công cụ cần thiết để đánh giá CFU tự động, giải thích về các bước quan trọng để thu thập hình ảnh nuôi cấy CFU và những lưu ý khi phân tích kết quả xét nghiệm CFU bằng phần mềm Colony Marker™. Mở rộng kiến thức của bạn bằng các bài giảng và video phòng thí nghiệm kỹ thuật từ những người hướng dẫn của chúng tôi và kiểm tra việc học của bạn bằng các câu hỏi nhỏ sau mỗi buổi học. Bạn cũng có thể nhận được chứng chỉ bằng cách vượt qua bài đánh giá cuối cùng (tùy chọn).

Tóm tắt nội dung buổi training:

1. Giới thiệu về STEMvision

2. Thu nhận hình ảnh môi trường nuôi cấy CFU bằng STEMvision

3. Phân tích hình ảnh bằng STEMvision

4. Mẹo và cách khắc phục sự cố

5. Đánh giá và Chứng nhận hoàn thành khóa học

Đăng ký khóa training tại đường link.