">

So Sánh Giữa Máy Rã Đông Tế Bào Tự Động ThawSTAR® CFT2 Và Bể Ổn Nhiệt:

Blog

So Sánh Giữa Máy Rã Đông Tế Bào Tự Động ThawSTAR® CFT2 Và Bể Ổn Nhiệt:


Dữ liệu dưới đây so sánh hiệu suất của máy rã đông tự động ThawSTAR® CFT2 và bể ổn nhiệt

so sánh thawstar cft2 và bể ổn nhiệt

Hình 1. Rã đông PBMC đông lạnh bằng máy rã đông tự động ThawSTAR® CFT2 cho thấy khả năng thu nhận tế bào và tỷ lệ tế bào sống cao

Các tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC) được bảo quản lạnh trong CryoStor® CS10 (#07930) ở nồng độ 3 x 107 tế bào/ống vial, được lấy ra từ nitơ lỏng một tuần sau khi bảo quản. Khi rã đông bằng máy rã đông tự động ThawSTAR® CFT2 hoặc bể ổn nhiệt, (A) tế bào thu nhận trung bình lần lượt là 2,78 x 107 so với 2,96 x 107 tế bào và (B) tỷ lệ tế bào sống trung bình là 92,8% so với 93,9%, tương ứng. Các tế bào được lấy từ 3 người hiến tặng khác nhau và được thử nghiệm ba lần. Khả năng thu nhận tế bào và tỷ lệ sống của tế bào được đánh giá bằng cách sử dụng máy đếm Nucleoview.

thawstar cft2

Hình 2. Bạch cầu đơn nhân đông lạnh được rã đông bằng máy rã đông tự động ThawSTAR® CFT2 cho thấy khả năng thu nhận tế bào và tỷ lệ tế bào sống cao

Bạch cầu đơn nhân được bảo quản lạnh trong CryoStor® CS10 (#07930) ở nồng độ 2 x 107 tế bào/ống vial, được lấy ra từ nitơ lỏng, một tuần sau khi bảo quản. Khi rã đông bằng máy rã đông tự động ThawSTAR® CFT2 hoặc bể ổn nhiệt, (A) tế bào thu nhận trung bình lần lượt là 2,05 x 107 so với 1,89 x 107 tế bào và (B) tỷ lệ tế bào sống trung bình là 95% so với 94,6%, tương ứng. Các tế bào được lấy từ 3 người hiến tặng khác nhau và được thử nghiệm ba lần. Khả năng thu nhận tế bào và tỷ lệ sống của tế bào được đánh giá bằng cách sử dụng máy đếm Nucleoview.

thawstar cft2

Hình 3. Các hPSC đông lạnh được rã đông bằng hệ thống rã đông tự động ThawSTAR® CFT2 cho thấy khả năng thu nhận tế bào và tỷ lệ tế bào sống cao

Tế bào gốc đa năng của người (hPSC) được bảo quản lạnh trong CryoStor® CS10 (#07930) ở nồng độ 1 x 106 tế bào/ống vial được lấy ra từ nitơ lỏng, một tuần sau khi bảo quản. Khi rã đông bằng Hệ thống rã đông tự động ThawSTAR® CFT2 hoặc bể ổn nhiệt, (A) tế bào thu nhận trung bình lần lượt là 9,05 x 105 so với 9,35 x 105 tế bào và (B) tỷ lệ tế bào sống trung bình là 83,04% so với 82,93%, tương ứng. Các hPSC đến từ 3 dòng tế bào khác nhau (M001, 1C và H9) và đã được thử nghiệm ba lần. Khả năng thu nhận tế bào và tỷ lệ sống của tế bào được đánh giá bằng cách sử dụng máy đếm Nucleoview.

Nguyên lí hoạt động của máy rã đông tế bào tự động ThawSTAR® CFT2

1. Thiết kế buồng gia nhiệt dạng ống trụ để bao xung quanh ống, giúp tỏa nhiệt đều hơn cho toàn bộ vị trí trên bề mặt ống.
2. Dẫn nhiệt trực tiếp từ thành kim loại đến bề mặt ống, do vật dẫn là kim loại nên tốc độ gia nhiệt nhanh, truyền nhiệt nhanh, kiểm soát nhiệt ổn định (so với dẫn nhiệt bằng nước, khả năng truyền nhiệt của kim loại > lỏng > khí)
3. Có cảm biến để khống chế quá trình gia nhiệt giúp quá trình gia nhiệt bằng điện trở chính xác.