Chính Sách Bảo Hành Của Hãng MVE Biological Solutions

Chính Sách Bảo Hành Của Hãng MVE Biological Solutions

Chính Sách Bảo Hành Của Hãng MVE Biological Solutions

Điều khoản chung:

“Sản phẩm mới” - MVE Biological Solutions đảm bảo với khách hàng ban đầu (“Khách hàng”) mỗi sản phẩm mới, bao gồm HE/HEco/Vario/Fusion/Stock/ MVE Series (gọi chung là “Sản phẩm mới”), không có khiếm khuyết về nguyên vật liệu và tay nghề trong khoảng thời gian hai (2) năm kể từ ngày giao hàng, trừ trường hợp quy định dưới đây. MVE đảm bảo tính toàn vẹn chân không của bình dewar không có khiếm khuyết về nguyên vật liệu và tay nghề trong khoảng thời gian năm (5) năm kể từ ngày giao hàng, trừ trường hợp quy định dưới đây. MVE đảm bảo bình MVE Cryo Cart, bao gồm tính toàn vẹn chân không của bình dewar, không có khiếm khuyết về nguyên vật liệu và tay nghề trong khoảng thời gian một (1) năm kể từ ngày giao hàng, trừ trường hợp quy định dưới đây.

“Linh kiện/Phụ tùng” - MVE đảm bảo với Khách hàng rằng tất cả các phụ tùng và phụ kiện (mỗi “Linh kiện/Phụ tùng”) đều được bảo hành trong (90) ngày kể từ ngày giao hàng không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề, trừ trường hợp quy định dưới đây.

Điều khoản thời hạn bảo hành:

Khách hàng đồng ý rằng trước khi thời hạn bảo hành có hiệu lực, nên kiểm tra toàn bộ từng Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng trong vòng mười (3) ngày kể từ khi giao hàng và trước khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. Khách hàng cũng đồng ý vận hành Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng theo hướng dẫn vận hành của MVE, và nếu không thực hiện theo quy định thì thời hạn bảo hành sẽ vô hiệu. Khách hàng cũng đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại về vi phạm điều khoản bảo hành phải thông báo cho nhà sản xuất trong vòng 60 ngày dưới dạng văn bản kể từ khi phát hiện một lỗi có chủ đích. MVE không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cáo buộc vi phạm bảo hành nào, mà, theo sự kiểm tra của MVE, MVE xác định đã phát sinh từ một nguyên nhân không thuộc điều khoản bảo hành. Trong trường hợp này, MVE sẽ tính một khoản phí tượng trưng với khách hàng để sửa chữa thiết bị đó.

Thời hạn bảo hành trên đây không áp dụng cho: (A) Các mục dịch vụ bảo dưỡng thông thường, (B) Sửa chữa hoặc thay thế bắt buộc do sử dụng sai, hư hỏng, hay việc sửa chữa được thực hiện bởi những người không thuộc MVE hoặc không được ủy quyền bởi MVE, (C) Sử dụng thiết bị hoặc phụ tùng bên ngoài không được cấp phép bởi MVE đối với Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng khác, (D) Lỗi do tác động của sự hao mòn và vết nứt thông thường, và (E) Tình huống bất khả kháng, hoặc các nguyên nhân khác không nằm trong kiểm soát của MVE.

Nếu Khách hàng cho rằng Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng không tuân theo (không được áp dụng) thời hạn bảo hành đã nêu ở trên, hãy liên hệ MVE, mô tả vấn đề và cung cấp giấy tờ thể hiện ngày mua hàng. Nếu được Hãng sản xuất thông qua, Khách hàng sẽ trả phí cước trả trước và đóng gói Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng đúng cách vào container vận chuyển được chỉ định bởi MVE và xác nhận Số bảo hành đổi trả sản phẩm được phát hành bởi MVE. Các Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng khi hoàn trả về Hãng mà không có Số bảo hành đổi trả sản phẩm sẽ bị từ chối và trả lại phía khách hàng, chi phí do Khách hàng chi trả.

Những biện pháp khắc phục có hiệu lực đối với vi phạm thời hạn bảo hành, có thể kể đến việc sửa chữa hoặc thay thế linh kiện đối với Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng; hoặc hoàn tiền (giá mua), tùy thuộc vào quyết định của MVE. MVE đảm bảo rằng linh kiện thay thế hoặc việc sửa chữa Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong thời gian còn hiệu lực của bảo hành ban đầu hoặc chín mươi (90) ngày kể từ ngày trả hàng cho Khách hàng, tùy thời gian nào dài hơn.

Việc thu hồi sản phẩm đối với bất cứ khiếu nại nào từ khách hàng không làm tăng giá bán đối với Sản phẩm mới, hoặc Phụ tùng, bất kể bản chất của khiếu nại trong hợp đồng, hành vi gây tổn hại (ngoài hợp đồng), bảo hành, sự sơ suất, trách nhiệm ràng buộc hoặc những lý do khác. MVE không chịu trách nhiệm và khách hàng nên bảo đảm, đề phòng và giảm thiểu thiệt hại cho MVE khỏi bất cứ khiếu nại nào dựa trên sự tuân thủ của MVE với các thiết kế, đặc điểm kỹ thuật, hướng dẫn, hoặc sửa đổi của khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm nào thuộc các bên không phải MVE, hoặc sử dụng kết hợp với các sản phẩm khác.

Khách hàng sẽ không được nhận, và MVE không có trách nhiệm, với bất kỳ bồi thường thiệt hại gián tiếp, bồi thường thiệt hại ngẫu nhiên, bồi thường thiệt hại đặc thù trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm sản phẩm hết hạn bảo hành, chi phí thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, chi phí tháo lắp, chi phí thu mua lại, tổn thất lợi nhuận hoặc thu nhập, mất dữ liệu, phí tổn quảng cáo hoặc sản xuất, chi phí chung, tổn hại danh tiếng hoặc mất khách hàng, thậm chí nếu MVE đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những tổn hại này.

Ngoại trừ các điều khoản bảo hành này, MVE không thực hiện bảo hành hoặc đưa ra phát ngôn trực tiếp hoặc ngầm định nào; và từ chối các điều khoản bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bảo đảm ngầm định (1) mang tính chất thương mại và phù hợp với các mục đích cụ thể. Không có phát ngôn hoặc thông báo nào từ MVE có thể thay đổi hay sửa đổi điều khoản bảo hành này.

Bất kỳ khiếu nại nào về việc vi phạm Thời hạn bảo hành trên đây sẽ chịu sự điều chỉnh của luật Georgia và không tính đến xung đột của các quy tắc luật tại đây và phải được đưa ra tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Georgia.

Một số tiểu bang không cho phép một số điều kiện thời hạn bảo hành dựa trên bảo đảm ngầm định hoặc bồi thường thiệt hại ngẫu nhiên/bồi thường thiệt hại đặc thù (2), vì vậy những điều kiện thời hạn trên có thể không được áp dụng. Thời hạn Bảo hành này cung cấp cho Bên mua các quyền pháp lý cụ thể. Bên mua cũng có thể có các quyền khác, các quyền này khác nhau giữa các tiểu bang.