Chính Sách Bảo Hành Thiết Bị Của Hãng Thermogenesis

Chính Sách Bảo Hành Thiết Bị Của Hãng Thermogenesis

Chính Sách Bảo Hành Thiết Bị Của Hãng Thermogenesis

Cam kết thời gian bảo hành

Công ty ThermoGenesis (“ThermoGenesis”) đảm bảo với người mua vốn là người dùng cuối rằng thiết bị do ThermoGenesis sản xuất không có khiếm khuyết về nguyên vật liệu và tay nghề trong vòng một năm kể từ ngày giao hàng. ThermoGenesis cũng đảm bảo rằng phụ tùng thay thế không có khiếm khuyết về nguyên vật liệu và tay nghề trong thời gian chín mươi (90) ngày, ngoại trừ kính tiềm vọng của hệ thống BioArchive được bảo hành một năm hoặc trong thời gian tối đa theo yêu cầu của luật hiện hành tại địa phương, kể từ ngày xuất xưởng. CÁC QUY ĐỊNH BÀO HÀNH TRÊN ĐÂY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ THAY CHO TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM KHÁC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. THERMOGENESIS TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

Sửa chữa trong thời gian bảo hành

Bảo hành bao gồm chi phí của các linh kiện cần thiết để thực hiện sửa chữa theo điều kiện Bảo hành. ThermoGenesis có quyền thay thế bất kỳ linh kiện hoặc phụ tùng nào bị trục trặc bằng linh kiện mới hoặc được tân trang lại thay cho việc sửa chữa thiết bị đó. NGHĨA VỤ SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ CÁC LINH KIỆN KHIẾM KHUYẾT CỦA THERMOGENESIS LÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN DÀNH CHO NGƯỜI MUA. THERMOGENESIS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ, SỰ CỐ, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP VÀ NGẪU NHIÊN.

Quy trình bảo hành

Nếu cần sửa chữa trong thời hạn bảo hành, hãy liên hệ với nhà cung cấp hoặc nhà phân phối mà bạn đã mua (các) sản phẩm ThermoGenesis. Để sửa chữa khẩn cấp vào ban đêm hoặc vào cuối tuần hoặc ngày lễ, hãy liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của ThermoGenesis và thông báo cho ThermoGenesis vào ngày làm việc tiếp theo. Việc không thông báo cho ThermoGenesis vào ngày làm việc tiếp theo sau khi có yêu cầu sửa chữa khẩn cấp có thể dẫn đến việc từ chối một số phạm vi bảo hành. Khi liên hệ dịch vụ bảo hành, hãy chuẩn bị sẵn:

  • Thông tin chi tiết về sự cố.
  • Số sê-ri của thiết bị.
  • Lịch sử sửa chữa của thiết bị.
  • Ngày và nơi mua thiết bị.

Thời hạn hiệu lực bảo hành

Thiết bị hoặc phụ tùng gặp trục trặc không phải do khiếm khuyết về vật liệu hoặc tay nghề, bao gồm các trục trặc do sử dụng sai cách, sự cố hoặc không thực hiện bảo trì theo lịch trình, đều không được bảo hành. Bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào được thực hiện đối với thiết bị (ngoài các sửa đổi hoặc thay đổi do ThermoGenesis thực hiện) đều không được bảo hành.

ThermoGenesis có thể ủy quyền cho các nhà thầu độc lập thực hiện dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ là các nhà thầu độc lập, không phải là nhân viên của ThermoGenesis; do đó, ThermoGenesis không chịu trách nhiệm về những hành vi hoặc thiếu sót của nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng kịp thời các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ khẩn cấp.