Dịch Vụ Kỹ Thuật Bình Nitơ Lưu Trữ Tế Bào Tại Các Ngân Hàng Tế Bào Gốc/ Trung Tâm Trị Liệu Tế Bào

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bình Nitơ Lưu Trữ Tế Bào Tại Các Ngân Hàng Tế Bào Gốc/ Trung Tâm Trị Liệu Tế Bào

Dịch Vụ Kỹ Thuật Bình Nitơ Lưu Trữ Tế Bào Tại Các Ngân Hàng Tế Bào Gốc/ Trung Tâm Trị Liệu Tế Bào

Biogroup Vietnam có năng lực thực hiện các công việc kỹ thuật như: thẩm định thiết kế (DQ), thẩm định lắp đặt (IQ), thẩm định vận hành (OQ), thẩm định hiệu năng (PQ), thẩm định lại thiết bị, bảo trì & bảo dưỡng PM các bình nitơ lỏng lưu trữ tế bào tại các ngân hàng tế bào gốc/ trung tâm liệu pháp tế bào, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cGMP, AABB (Mỹ).

Quản lý chất lượng thiết bị xử lý và lưu trữ tế bào tại các ngân hàng tế bào gốc/ trung tâm trị liệu tế bào

Tại các ngân hàng tế bào gốc/ trung tâm trị liệu tế bào, việc lựa chọn thiết bị phù hợp và đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong quá trình sản xuất là rất quan trọng và cần thiết.

Sau khi xác định các thông số kỹ thuật của thiết bị đáp ứng nhu cầu của ngân hàng tế bào gốc/ trung tâm trị liệu tế bào, bước tiếp theo trong quản lý thiết bị là kiểm tra chất lượng. Mục đích của việc đánh giá chất lượng là để chứng minh rằng thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng và vận hành đúng cách. Chất lượng thiết bị thường bao gồm các hoạt động sau: thẩm định thiết kế (DQ), thẩm định lắp đặt (IQ), thẩm định vận hành (OQ) và thẩm định hiệu năng (PQ).

Sau khi thiết bị đã được lắp đặt và đủ điều kiện vận hành, có lịch trình bảo trì (PM) và kiểm soát chất lượng (QC) phải được viết theo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được tuân thủ để đảm bảo rằng các chức năng của thiết bị hoạt động ổn định trong các giới hạn được thiết lập.

Bình Nitơ Lưu Trữ Tế Bào MVE HEco™

MVE HEco 800, 1500 và 1800 Series là các dòng bình nitơ lưu trữ tế bào đông lạnh tiết kiệm nitơ lỏng, lưu trữ pha hơi ở nhiệt độ -190°C, có khả năng lưu trữ ống vial túi tế bào/ máu.

Về công ty Biogroup Vietnam

Biogroup Vietnam được thành lập năm 2017 và hiện có khoảng 15 thành viên. Tuy nhiên, chúng tôi có nguồn nhân lực có kinh nghiệm và trải nghiệm ở lĩnh vực tư vấn, cung cấp & dịch vụ kỹ thuật, hậu cần cho các ngân hàng tế bào gốc từ năm 2007.

Biogroup Vietnam có đội ngũ kỹ sư thực hiện các công việc kỹ thuật như: thẩm định thiết kế (DQ), thẩm định lắp đặt (IQ), thẩm định vận hành (OQ), thẩm định hiệu năng (PQ), thẩm định lại thiết bị, bảo trì & bảo dưỡng PM các bình nitơ lỏng lưu trữ tế bào tại các ngân hàng tế bào gốc/ trung tâm liệu pháp tế bào, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cGMP, AABB (Mỹ).