">

Khóa Đào Tạo "Xét Nghiệm Nuôi Cấy Cụm Tế Bào Gốc Tạo Máu (CFU Assay)" Tổ Chức Bởi Công Ty Stemcell Technologies (Canada)

Đào Tạo & Webinar

Khóa Đào Tạo "Xét Nghiệm Nuôi Cấy Cụm Tế Bào Gốc Tạo Máu (CFU Assay)" Tổ Chức Bởi Công Ty Stemcell Technologies (Canada)


Công ty Stemcell Technologies tổ chức khóa đào tạo "Xét nghiệm nuôi cấy cụm tế bào gốc tạo máu (CFU assay)"

 • Ngày tổ chức dự kiến: Sep 14 - 16, 2021
 • Do hãng Stemcell Technologies tổ chức. Xin Liên hệ để có thông tin chi tiết.
 • This course is certified by the United Kingdom CPD Certification Service, and may be applicable to individuals who are members of, or are associated with, UK-based professional bodies. This course consists of approximately 11 hours of learning.

Xét nghiệm nuôi cấy cụm tế bào gốc tạo máu được sử dụng trong đánh giá chất lượng đơn vị tế bào gốc tạo máu

Yếu tố quan trọng quyết định thành công của ghép tế bào gốc chính là chất lượng và sự tương thích của đơn vị tế bào gốc tạo máu (trường hợp ghép đồng loại). Đơn vị tế bào gốc tạo máu đạt chất lượng, phù hợp để ghép thường được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

 • Tổng số tế bào có nhân (total nucleated cell)
 • Tỷ lệ tế bào sống
 • Số lượng tế bào đơn nhân
 • Số lượng tế bào CD34+
 • Sự tương thích HLA
 • Khả năng tạo cụm tế bào (Colony-Forming Unit).

Khả năng tạo cụm tế bào gốc tạo máu (Colony-Forming Unit) được chứng minh là có ảnh hưởng lớn đến khả năng mọc mảnh ghép của các tế bào gốc tạo máu. Nhiều nghiên cứu của Kristin và cộng sự đã cho thấy khả năng mọc mảnh ghép tiểu cầu và bạch cầu trung tính tăng tuyến tính theo số lượng CFU trong đơn vị máu cuống rốn được sử dụng để ghép. Rất nhiều nghiên cứu của các tác giả khác cũng đưa ra kết quả tương tự trong nhiều năm qua. Như vậy số lượng CFU có thể là một chỉ số được sử dụng để dự đoán khả năng đáp ứng điều trị sau ghép của bệnh nhân, nhờ đó tiên lượng được khả năng thành công của ca ghép.

Tổ chức AABB (American Association of Blood Banks) khuyến khích các trung tâm ghép tế bào gốc tạo máu thực hiện nuôi cấy và đếm cụm tế bào gốc tạo máu.

Hiện nay, có 2 phương pháp đếm cụm tế bào gốc tạo máy (CFU) phổ biến:

 1. Sử dụng hệ thống StemVision đếm CFU tự động (Stemcell Technologies, Canada) để phân tích và đếm các loại cụm tế bào gốc tạo máu. StemVision là hệ thống được thiết kế để nhận diện và đếm chính xác các cụm tế bào gốc tạo máu.
 2. Đếm thủ công bởi các kỹ thuật viên được đào tạo và có kinh nghiệm.