FAQ - Máy Đo Quang Phổ EzDrop 1000

FAQ - Máy Đo Quang Phổ EzDrop 1000

FAQ - Máy Đo Quang Phổ EzDrop 1000

Các câu hỏi thường gặp trong việc hỗ trợ dịch vụ máy đo quang phổ EzDrop 1000:

  1. Làm cách nào để thay đổi giữa các độ dài đường dẫn (path lengths) khác nhau của máy đo quang phổ EzDrop? Dãy mật độ quang học của mẫu sẽ như thế nào khi chúng ta chọn độ dài đường dẫn? Máy đo quang phổ EzDrop 1000 có một núm điều chỉnh (bằng tay) độ dài đường dẫn 0,5 / 0,05 mm. Khoản mật độ quang của độ dài hai đường dẫn khác với các protocol và tất cả các protocol này được tích hợp sẳn trên máy.
  2. Đèn LED trợ sáng để làm gì? Đèn LED hỗ trợ quan sát đĩa và nắp đo mẫu (sample window system) và kiểm tra bọt khí trong quá trình đo mẫu.
  3. Bao lâu thì cần thay thế nắp đậy đo mẫu (quartz glass cover)? Có cần phải thay thế tấm phủ thạch anh của đĩa đo mẫu (top quartz window). Nếu không bị nhiễm, trong trường hợp người sử dùng chỉ đo mẫu axit nucleic, thì không cần phải thay nắp đậy (quartz glass cover). Tuy nhiên, nếu máy EzDrop được dùng thường xuyên để đo protein, mẫu nhuộm dye hoặc các mẫu khác dễ bị nhiễm bẩn, hãng sản xuất đề nghị thay nắp đậy và tấm phủ thạch anh hàng năm.
  4. Lớp phủ nano kỵ nước (nano hydrophobic coating) có thể bền trong bao lâu? Bởi vì sau mỗi lần đo mẫu có sử dụng chất tẩy rữa để làm sạch đĩa và nắp đậy đo mẫu thạch anh (có phủ lớp nano kỵ nước). Có thể được duy trì trong thời gian ít nhất một năm. Hãng Blueray Biotech có bộ kit bảo dưỡng máy Ezdrop để kéo dài tuổi thọ của lớp phủ nano kỵ nước này.
  5. Máy quang phổ EzDrop 1000 cần hiệu chuẩn hoặc bảo trì không? Máy đo quang phổ EzDrop 1000 không cần được hiệu chuẩn sau thời gian sử dụng. Nhưng hãng sản xuất đề nghị thực hiện bảo trì hàng năm.
  6. Khả năng lưu trữ dữ liệu là bao nhiêu? Nếu bộ nhớ đầy, dữ liệu đo mẫu mới có được lưu không? hoặc được lưu bằng cách tự động xóa dữ liệu củ nhất? Máy đo quang phổ EzDrop1000 có bộ nhớ khoảng 32 GB và dung lượng trống được hiển thị trong biểu tượng Hệ thống. Khi bộ nhớ đầy, máy đo quang phổ EzDrop 1000 sẽ hiển thị thông tin để việc người sử dụng có muốn ghi đè lên dữ liệu cũ nhất không?
  7. Thể tích mẫu đo của máy đo quang phổ EzDrop 1000 là bao nhiêu? Tối thiểu là 1 μL
  8. Có thể sử dụng máy đo quang phổ Ezdrop 100 để đo nhiều mẫu cùng lúc không? Không, máy đo quang phổ Ezdrop 1000 chỉ đo 1 mẫu/ lần.
  9. Máy đo quang phổ Ezdrop 1000 có thể phát hiện nhiễm trên mẫu đo không? Có. Máy đo quang phổ EzDrop 1000 có hệ thống tự phát hiện nhiểm (self-detecting system).
  10. Máy đo quang phổ EzDrop 1000 có bị giới hạn khoảng nhiệt độ và pH của mẫu đo không? Không có.