Thẩm Định Máy PCR & qPCR

Thẩm Định Máy PCR & qPCR

Máy luân nhiệt PCR bị lỗi có thể là nguyên nhân dẫn đến kết quả âm tính giả hoặc khuếch đại không đặc hiệu. Việc thiếu khả năng lặp lại các kết quả PCR đã công bố hoặc việc áp dụng không thành công các quy trình PCR đã được thiết lập tốt có thể là do chu kỳ PCR bị trục trặc và do đó, làm giảm nghiêm trọng các hoạt động thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP) của bạn.

Để tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, các thiết bị PCR phải được kiểm tra thường xuyên về nhiệt độ và tốc độ gia nhiệt chính xác. Mặc dù các cảm biến nhiệt độ hoặc dịch vụ xác minh/hiệu chuẩn có sẵn trên thị trường thường có thể đo độ đồng đều nhiệt độ trong block gia nhiệt của máy PCR, phép đo này không nhất thiết phản ánh tất cả các thông số quan trọng đối với hoạt động chính xác của máy luân nhiệt PCR.

Bộ kit PCR Cycler Check™ có thể áp dụng với bất kỳ máy PCR và qPCR nào cho dù trong phòng lab nghiên cứu hay phòng lab QC cho sản xuất. Không cần thêm thiết bị hoặc phần mềm. Bộ kit PCR Cycler Check™ dùng chạy thẩm định máy PCR là bộ kit one-step đã được xác nhận, dễ sử dụng và bao gồm tất cả thuốc thử cần thiết cho thẩm định máy luân nhiệt PCR.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết!