">

Chuỗi Hội Thảo Trực Tuyến " Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Đa Năng Của Người & Thực Hành Tốt" Tổ Chức Bởi Công Ty Stemcell Technologies

Đào Tạo & Webminar

Chuỗi Hội Thảo Trực Tuyến " Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Đa Năng Của Người & Thực Hành Tốt" Tổ Chức Bởi Công Ty Stemcell Technologies


Trong những năm gần đây, sự phát triển của khoa học đã mang lại thành công trong việc phân lập và tạo ra các tế bào gốc đa năng ứng dụng trong điều trị các bệnh lý y khoa. Việc nghiên cứu tế bào gốc đã được phát triển mạnh mẽ ở khắp các quốc gia trên thế giới và những thành quả về ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh luôn được cập nhật với những thành quả bất ngờ. 

STEMCELL Technologies đang chuẩn bị tổ chức một chuỗi các hội thảo trực tuyến về nghiên cứu tế bào gốc đa năng của con người (hPSC) trong tháng 05. Các chủ đề được bao gồm sẽ rất thú vị theo chương trình bên dưới:

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

8.30-9.30 sáng thứ 5, ngày 14/05

Improving Reproducibility of Your hPSC Research by Generating a High-Quality Cell Bank

Matthew Hildebrandt, PhD
STEMCELL Technologies

8.30-9.30 sáng thứ 4, ngày 20/05

Considerations for High-Efficiency Genome Editing of Human Pluripotent Stem Cells

Ashley Watson, PhD
STEMCELL Technologies

8.30-9.30 sáng thứ 5, ngày 28/05

Quality Control Guidelines for Clinical-Grade Human Induced Pluripotent Stem Cell Lines

Andrew Gaffney, PhD
STEMCELL Technologies
Stephen Sullivan, PhD, MBA

Global Alliance for iPSC Therapies (GAiT)

Rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký tham dự của Quý đơn vị!

Vui lòng nhấp vào đường link: https://www.stemcell.com/forms/psc-virtual-seminar-request-additional-times.html để đăng ký tham dự.

Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được email xác nhận và email nhắc nhở trước khi hội thảo bắt đầu.