">

Webinar: Công Nghệ Phân Lập Tế Bào

Đào Tạo & Webinar

Webinar: Công Nghệ Phân Lập Tế Bào


Các phương pháp, kỹ thuật, và công nghệ phân lập tế bào khác nhau

Tổng quan về webinar:

Tìm hiểu về các công nghệ, kỹ thuật và phương pháp phân lập tế bào để cho ra những tế bào chất lượng cho các ứng dụng sau này. Buổi webinar này là sự kết hợp giữa các chuyên gia từ phía hãng STEMCELL Technologies cùng với chuyên viên sản phẩm và ứng dụng của Biogroup Vietnam. Thông qua webinar này, bạn sẽ hiểu thêm về các công nghệ phân lập tế bào, sau đó, lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất với đơn vị nghiên cứu của mình.

Thời gian: Ngày 21 tháng 3 năm 2024 vào lúc 10:00 – 11:00 AM

Địa điểm: Google Meet

Người trình bày:

  • Jonathan Cox, PhD | Channel Sales Manager, SEA, STEMCELL Technologies

  • Adeline Foo, PhD | Scientist, Scientific Support, STEMCELL Technologies

  • Duy Huỳnh, MSc. | Product & Application Specialist, Biogroup Vietnam

Nội dung webinar:

Giới thiệu về Biogroup Vietnam, STEMCELL Technologies

Giới thiệu về công nghệ phân lập tế bào của STEMCELL:

+ Chọn lọc từ tính miễn dịch (Magnetic particle-based immunoselection)

+ Phân tách bằng ly tâm (Centrifugation-based cell separation)

Tóm tắt về công nghệ phân lập tế bào EasySep™

Giới thiệu về thiết bị phân lập tế bào tự động RoboSep™-S, RoboSep™-16

Ưu thế của việc tự động hóa quy trình phân lập tế bào

Tổng quan về RoboSep™-S

Tổng quan về RoboSep™-16

Những ứng dụng sử dụng RoboSep™

Chuyên mục Hỏi & Đáp

Đăng ký ngay

Đăng ký có giới hạn. Hãy đăng ký sớm nhất có thể để chắc rằng mình sẽ tham dự được webinar này. Form đăng ký sẽ được đóng 3 ngày trước webinar.