">

Hệ Thống AXP II (AutoXpress II) Vượt Trội

Blog

Hệ Thống AXP II (AutoXpress II) Vượt Trội


Hệ thống AXP® II (AutoXpress II) xử lý máu cuống rốn nhanh chóng, tự động và quá trình phân tách tế bào được thực hiện trong môi trường khép kín và vô trùng.

Nâng cao tiêu chuẩn xử lý máu cuống rốn

Hệ thống AXP® II được thiết kế chuyên phân tách tế bào gốc máu cuống rốn. Vì vậy, khi sử dụng hệ thống AXP® II xử lý các mẫu máu cuống rốn, bạn có thể tự tin rằng mình đang phân tách và thu lớp buffy coat giàu tế bào gốc với liều lượng cao nhất, mà dẫn duy trì khả năng sống các tế bào gốc này.

hệ thống AXP II

Tự động hóa ở mức tối ưu nhất

Máu cuống rốn được chuyển vào bộ túi xử lý và được đặt trong thiết bị AXP, và sau đó được ly tâm. Thiết bị AXP tương thích với hầu hết các cốc ly tâm đang được sử dụng tại các ngân hàng máu và cho phép xử lý cùng lúc 6 mẫu máu cuống rốn. Trong quá trình ly tâm, sự phân tầng và tách thành phần máu cuống rốn xảy ra. Các tế bào hồng cầu (RBC) được chuyển vào một túi vô trùng riêng biệt, lớp “buffy coat” giàu tế bào đơn nhân (MNC) được chuyển đến một túi đông lạnh vô trùng riêng biệt, trong khi lượng huyết tương vẫn còn trong túi xử lý. Hệ thống AXP II không cần sử dụng HES (hetastarch) để làm lắng các tế bào MNC.

Hệ thống AXP hoàn chỉnh bao gồm:

 • 01 thiết bị AXP II (AXP II Device). Có thể đặt thêm thiết bị AXP, tùy thuộc vào số lượng mẫu máu cuống phải xử lý hàng ngày.
 • 01 trạm tải dữ liệu và sạc pin (AXP II Docking Station). Có chức năng tải dữ liệu phân tách tế bào gốc máu cuống rốn từ thiết bị chính (AXP device) sang máy tính và sạc pin cho thiết bị AXP.
 • 01 Phần mềm XpressTRAK điều khiển tự động, lưu trữ và nhận dạng các dữ liệu, thông tin xử lý mẫu máu cuống rốn.
 • 01 bộ phụ kiện, thiết bị nhỏ kèm theo (AXP Startup kit).
 • 01 bộ máy tính & máy in.
 • Vật tư tiêu hao (chọn thêm): Bộ túi xử lý AXP (AXP processing bag set) và bộ túi kiểm soát quá trình xử lý máu cuống rốn (AXP quality control bag set).

Tham khảo tính năng kỹ thuật hệ thống AXP.

Hiệu suất thu hồi tế bào gốc cao nhất. Tỷ lệ tế bào sống cao.

 • Thể tích “buffy coat” giàu tế bào gốc thu được chính xác
 • Thu chính xác các phân đoạn: lớp “buffy coat” giàu tế bào gốc, tế bào hồng cầu và huyết tương.
 • Thu hồi trên 97% tế bào gốc CD34+ sống cao hơn các hệ thống xử lý khác (nguồn: New York Blood Center, 97.9% sd 4.9%).
 • Các đơn vị máu cuống rốn (CBU) được xử lý bằng hệ thống AXP có lượng tế bào đơn nhân (MNC) nhiều hơn so với các hệ thống thiết bị xử lý truyền thống.
 • Lượng Hct (Hematocrit) luôn <30% của thể tích bảo quản đông lạnh.
 • Hệ thống AXP được ngân hàng CBR (Cord Blood Registry) tư nhân lớn nhất và ngân hàng NYBC (New York Blood Center) nhà nước lớn nhất tại Mỹ và trên thế giới sử dụng.

An toàn vượt trội. Kết quả Chất lượng.

 • Bộ túi xử lý máu cuống rốn được thiết kế hoàn toàn khép kín.
 • Bộ túi xử lý có 3 túi riêng biệt: thu “buffy coat” giàu tế bào gốc, huyết tương và tế bào hồng cầu.
 • Tích hợp 2 gối thu mẫu (ống thu mẫu) được thực hiện hoàn toàn khép kín (lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi xử lý và sau khi xử lý).
 • Chuyển máu cuống rốn từ túi thu thập sang bộ túi xử lý được thực hiện qua ống "transfer pike" vô trùng hoặc nối dây vô trùng (dùng máy hàn nối dây vô trùng).
 • Có bộ lọc cục máu đông (clot filter) và nhiều vị trí lấy mẫu có nắp đậy vô trùng (Sampling sites).
 • Bộ lọc và ống bơm DMSO (DMSO Inlet Filter and Tubing).

Tự động hóa hiệu quả trong xử lý. Tích hợp QC hệ thống.

 • Phần mềm XpressTRAK® hỗ trợ lưu hồ sơ và theo dõi dữ liệu xử lý chi tiết cho từng đơn vị máu cuống rốn đã xử lý.
 • Thu thập dữ liệu mẫu xử lý để hỗ trợ việc đảm bảo chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn cGTP và cGMP.
 • Lưu trữ dữ liệu mẫu xử lý trong cơ sở dữ liệu để có thể tìm kiếm, sắp xếp được.
 • Các trường dữ liệu và báo cáo có thể tùy chỉnh.

CHỈ ĐỊNH

Hệ thống AXP® II là hệ thống xử lý máu cuống rốn được thiết kế để sử dụng trong phòng thí nghiệm kết hợp với bộ túi xử lý dùng một lần do ThermoGenesis cung cấp. Hệ thống AXP II cho phép tách máu cuống rốn nhanh chóng, tự động và có thể tái tạo trong một môi trường khép kín và vô trùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Rubenstein P. Cord blood banking for clinical transplantation. Bone Marrow Transplantation 2009; 44:635-642.