">

RosetteSep - Phân Lập Tế Bào Bằng Mật Độ Miễn Dịch Độc Đáo

Sản Phẩm & Công Nghệ Mới

RosetteSep - Phân Lập Tế Bào Bằng Mật Độ Miễn Dịch Độc Đáo


RosetteSepTM là một quy trình xử lí bằng mật độ miễn dịch nhanh chóng và dễ dàng để phân lập trực tiếp các tế bào mà không tác động đến tế bào mục tiêu từ máu toàn phần. Bằng cách liên kết chéo các tế bào không mong muốn với hồng cầu (RBCs) có trong mẫu, RosetteSepTM không cần dùng đến bước phân tách bằng hạt từ bởi các tế bào sẽ được tinh sạch trong quá trình ly tâm với môi trường gradient mật độ. Từ đó phương pháp này có thể giảm đáng kể thời gian xử lý mẫu và tối đa hóa sự tiện lợi.  

RosetteSepTMSepMateTM: Chuẩn hóa và đơn giản quy trình phân lập tế bào 

RosetteSepTM có thể dễ dàng kết hợp với SepMateTM để phân lập nhanh chóng, độ tái lập cao để phân lập tập hợp tế bào con trong mẫu PBMC từ máu toàn phần. Bằng cách sử dụng ống SepMateTM độc đáo, việc xử lí mẫu được đẩy nhanh và loại bỏ được yếu tố hút mẫu sai ở các phân lớp. Điều này cho phép người dùng chỉ cần đào tạo cơ bản để thực hiện phân lập tế bào một cách nhất quán bằng phương pháp ly tâm gradient mật độ trong môi trường thí nghiệm bận rộn.  

Một số câu hỏi thường gặp về RosetteSepTM 

  1. RosetteSepTM là gì? 

RosetteSepTM là quy trình phân lập tế bào nhanh chóng trực tiếp từ máu toàn phần mà không cần sử dụng cột hoặc nam châm. 

  1. RosetteSepTM hoạt động như thế nào? 

Hỗn hợp kháng thể sẽ liên kết chéo các tế bào không mong muốn với các tế bào hồng cầu trong mẫu, tạo thành cụm “rosettes”. Cụm tế bào không mong muốn này sẽ lắng xuống trong quá trình ly tâm với môi trường gradient mật độ (ví dụ như Ficoll-PaqueTM PLUS, LymphoprepTM). 

  1. Yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng thu hồi tế bào? 

Nhiệt độ của thuốc thử có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi tế bào (cell recovery). Tất cả các thuốc thử nên được đặt ở nhiệt độ phòng (ví dụ như môi trường ly tâm mật độ, PBS) trước khi thực hiện phân lập. Việc thu mẫu ở phân lớp cũng có thể ảnh hưởng đến độ thu hồi, do đó cần cẩn thận hút mẫu, tránh gây xáo trộn ở phân lớp tế bào và lớp môi trường gradient mật độ. Đảm bảo rằng thu thập toàn bộ phần dung dịch được làm giàu mà không ảnh hưởng đến cặn hồng cầu. Có thể thu một lượng nhỏ môi trường ly tâm mật độ để tăng khả năng thu hồi tế bào. 

  1. Các loại mẫu nào có thể sử dụng với RosetteSepTM

RosetteSepTM có thể được dùng cho mẫu bạch cầu huy động (leukapheresis), tủy xương hoặc buffy coat, miễn là: nồng độ tế bào không vượt quá 5 x 107 tế bào/mL (có thể pha loãng nếu cần); và có ít nhất 100 tế bào hồng cầu cho mỗi tế bào có nhân (có thể thêm hồng cầu nếu cần).  

  1. Có thể dùng RosetteSepTM với mẫu tế bào nuôi cấy hoặc đã đông lạnh trước đó không? 

Có. Tế bào nên được tái huyền phù ở mật độ 2 – 5 x 107 tế bào/mL trong dung dịch PBS bổ sung 2% FBS. Máu toàn phần tươi có thể được bổ sung thêm 250 mL cho mỗi mL mẫu, như một nguồn tế bào hồng cầu. 

  1. RosetteSepTM có thể được dùng để làm giàu tế bào tiền thân từ máu cuống rốn không? 

Có. Đôi khi máu cuống rốn chứa các tế bào hồng cầu có nhân chưa trưởng thành (immature nucleated cells) có tỉ trọng thấp hơn so với hồng cầu trưởng thành (mature RBCs). Những tế bào hồng cầu chưa trưởng thành này không lắng khi ly tâm với FicollTM, điều này có thể dẫn đến khả năng nhiễm hồng cầu cao hơn so với tách bằng máu ngoại vi.  

  1. RosetteSepTM có tương thích với tế bào chuột không? 

Hiện tại chưa có RosetteSepTM cho tế bào chuột. Nhưng STEMCELL Technologies đã phát triển các bộ kit EasySepTM - hệ thống phân lập tế bào bằng hạt từ, cho phép phân lập các mẫu tế bào của chuột và các loài khác. 

  1. Chất chống đông nào nên được dùng với RosetteSepTM

Máu ngoại vi nên được thu trong ống Vacutainers (chứa heparin). Máu cuống rốn nên được thu trong ACD. 

  1. Có phải loại bỏ chất chống đông trước khi dùng RosetteSepTM không? 

Không cần, hỗn hợp kháng thể có thể được bổ sung trực tiếp vào mẫu. 

Nguồn | STEMCELL Technologies